PROGRAM SZKOLENIA

1. Charakterystyka naturalnych i sztucznych izomerów trans kwasów tłuszczowych (TFA)
2. Źródła i zawartość izomerów trans w żywności
3. Spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych w diecie człowieka
4. Wpływ izomerów trans kwasów tłuszczowych na zdrowie człowieka – możliwe zagrożenia, metody ich ograniczenia
5. Działania na rzecz ograniczenia spożycia izomerów trans w diecie człowieka
6. Regulacje prawne w zakresie spożycia i znakowania izomerów trans

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów żywności i żywienia, pracowników cateringu, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności. Szkolenie adresowane jest szczególnie do osób zainteresowanych zdrowym żywieniem, dietetyków i producentów żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z rolą kwasów tłuszczowych izomerii trans w żywieniu, występowaniem, wielkością ich spożycia w dziennej diecie oraz źródłami. Omówiony zostanie wpływ izomerów trans kwasów tłuszczowych na zdrowie człowieka, możliwe zagrożenia wynikające z nadmiernego spożycia, metody ich ograniczenia oraz regulacje prawne na podstawie prawa krajowego i UE.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, ekspertyzach dot. poświadczenia autentyczności, prowadzeniu szkoleń, autora i współautora kilku książek, licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu technologii i bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym dotyczących roli izomerów trans w żywności a bezpieczeństwem ich spożycia.

 

Polecamy też inne nasze szkolenia – https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/