PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie:
 Krótka historia Incoterms;
 Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);
2. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020:
 Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
 Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
 Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
 Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
 Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
 Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
 Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
 Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
 Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
 Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
 brak informacji o wersji Incoterms;
 negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
 błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
 możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
5. Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych:
 Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2020?
 Którą regułę wybrać?
 Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?
6. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020.
7. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.
8. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020.
9. Warsztaty (rozwiązywanie w grupach case’ów)
10. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

 

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników, którzy zajmują się zagranicznym obrotem towarowym – kadra zarządzająca, handlowcy, pracownicy działów logistyki i spedycji.
Cel: (i) Przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.
(ii) Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym.
Rezultat: Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.
Metody: Wykład, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms i zajęcia warsztatowe (przykłady wzięte z życia i ze sporów). W trakcie szkolenia, sumarycznie, co najmniej jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
Jarosław Hermanowski, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, jest członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej oraz niezależnym konsultantem, trenerem i wykładowcą, współpracującym z licznymi organizacjami, instytucjami i firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach in company dla kadry zarządzającej, handlowców oraz pracowników działów logistyki i spedycji.
Jest również jedynym w Polsce trenerem Incoterms akredytowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.
Jego dotychczasowy dorobek to książki i publikacje z zakresu handlu zagranicznego: „Poradnik samodzielnego importera” (1991, 1994), „Przedstawicielstwo, agent, komisant, dystrybutor w obrocie międzynarodowym” (1992,1993), „Poradnik importera” (1995), „Handel Zagraniczny. Poradnik” (1994, 1995, 1996,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008), „Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz” (1998), „Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym” (1999), „Incoterms 2000″ (tłumaczenie) „Incoterms 2000 – Komentarz” (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008), „Umowa Modelowa MIH międzynarodowej sprzedaży” (2004) (tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej agencji handlowej” (2005)(tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej dystrybucji” (2005)(tłumaczenie), „Incoterms 2010” (2010)(tłumaczenie), „Incoterms 2020” (2019)(tłumaczenie) oraz liczne publikacje w prasie fachowej m.in: „Rynki Zagraniczne”, „Handel Zagraniczny”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Poznański Magazyn Targowy” i inne.

 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi szkoleniami: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/