PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja zafałszowanego środka spożywczego według przepisów polskiego prawa
2. Definicję zafałszowanego artykułu rolno-spożywczego
3. Zafałszowany środek spożywczy a zafałszowany artykuł rolno- spożywczy –
porównanie
4. Perspektywa konsumenta
5. Wymagania standardu IFS
6. Przykłady z orzecznictwa
7. Najczęstsze przypadki zafałszowania artykułów rolno-spożywczych na przykładach:
sery, oliwy, sery, mleko, miód, soki owocowe, przyprawy
8. Sankcje za produkcje lub wprowadzanie do obrotu żywności zafałszowanej
9. Wykaz decyzji dotyczących zafałszowań artykułów rolno-spożywczych prowadzony
przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest producentom, dystrybutorom, importerom żywności oraz pracownikom urzędowej kontroli żywności.

Program szkolenia przewiduje omówienie tematyki zafałszowania żywności, uwzględniając przy tym omówienie różnic pomiędzy zafałszowanym środkiem spożywczym a zafałszowanym artykułem rolno- spożywczym. W ramach szkolenia poruszone zostaną również takie kwestie jak zafałszowanie z perspektywy konsumenta, standardy IFS, przykłady z orzecznictwa, a także najczęstsze przypadki zafałszowania artykułów rolno- spożywczych, w tym sankcje, jakie grożą za poszczególne zafałszowania.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Założycielka FoodMedLaw – wyspecjalizowanego doradztwa prawnego. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety, kosmetykami, wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz reklamy tych preparatów. Reprezentuje klientów i doradza w zakresie procedury novel food, opracowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym. Doświadczony szkoleniowec, prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Oprócz praktyki prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na europejskim prawie żywnościowym.

Zapraszamy też na nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/