PROGRAM SZKOLENIA 

 • Zadania analizy sensorycznej i wykorzystanie w ocenie jakości produktów spożywczych
 • Ocena organoleptyczna i analiza sensoryczna w analizie żywności
 • Charakterystyka najczęściej stosowanych metod sensorycznych w ocenie żywności – metody różnicowe, metody skalowania, metody sensorycznej analizy opisowej
 • Sensoryczne badania konsumenckie – metody jakościowe, metody ilościowe
 • Metody sprawdzania wrażliwości sensorycznej – selekcja, szkolenie i monitorowanie oceniających, wymagania w zakresie wrażliwości sensorycznej, psychologiczne predyspozycje kandydatów, podstawowe testy sprawdzające stosowane przy selekcji kandydatów.
 • Testy zdolności rozpoznawania bodźca, testy czułości na bodziec, progi wrażliwości smakowej, metoda charakterystyki produktów, parametry powtarzalności
 • Procedura przygotowania i prezentacji próbek do ocen sensorycznych z uwzględnieniem specyfiki produktu
 • Przykładowe oceny jakości sensorycznej dla wybranych grup żywności
 • Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w projektowaniu nowych wyrobów

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności, sieci handlowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z rolą i istotą analizy sensorycznej
w ocenie jakości żywności.

W ramach szkolenia omówione zostaną wybrane testy stosowane przy selekcji i szkoleniu kandydatów do panelu sensorycznego, między innymi:

 • ocena zdolności rozpoznawania smaków podstawowych
 • ocena zdolności wykrywania różnic smaku – metoda parzysta,
 • ocena zdolności wykrywania różnic smaku – metoda trójkątowa,
 • ocena rozpoznawania i definiowania jakości zapachów,
 • ocena różnicowania natężenia zapachu metodą szeregowania.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  wieloletniego pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego doświadczenie w badaniach, kontroli jakości sensorycznej środków spożywczych, prowadzeniu szkoleń sensorycznych, dla pracowników zakładów przetwórczych, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość sensoryczną surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych związanych z praktycznym zastosowaniem badań sensorycznych w ocenie jakości żywności