1. Autentyczność środków spożywczych – identyfikacja, rodzaje zafałszowań i możliwych zagrożeń
  2. Żywność tradycyjna i regionalna – wyroby o gwarantowanej jakości
  3. Metody badawcze stosowane do poświadczenia autentyczności składników na wybranych przykładach surowców i produktów.
  4. Autentyczność i identyfikowalność żywności w świetle legislacji. Systemy gwarantowanej wysokiej jakości w Polsce i na świecie
  5. Konsekwencje wynikające z fałszowania żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 10.05.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami środków spożywczych oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa jakości i autentyczności. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące autentyczności żywności, na podstawie prawa krajowego i UE. Omówione zostaną techniki analityczne stosowane do określania autentyczności produktów spożywczych oraz praktyczne zastosowanie poświadczenia autentyczności dla wybranych grup żywności.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.