PROGRAM SZKOLENIA

  • Alergeny w żywności – określenie, rodzaje, charakterystyka, objawy, poziomy występowania, poziomy alergenów dla osoby uczulonej
  • Skala problemu w Polsce i na świecie, regulacje prawne, informacje o alergenach dla konsumenta – znakowanie informacją o alergenach
  • Alergeny w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, alergeny ukryte
  • Alergeny w zakładzie produkcyjnym i gastronomii
  • Znajomość zagadnień alergii pokarmowej wśród pracowników zakładów gastronomicznych (restauracjach, restauracjach typu fast food, stołówkach szpitalnych i cateringu)
  • Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym, program kontroli alergenów

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów żywności i żywienia, pracowników gastronomii, lekarzy, restauratorów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności oferowanej konsumentowi.

Alergie pokarmowe są problemem dotykającym coraz więcej ludzi. Alergeny obecne w żywności stanowią zagrożenie zdrowotne dla wielu osób i jest to problem istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta.

Występowanie alergii pokarmowych u ludzi jest uzależnione od wielu czynników, takich jak dieta, nawyki żywieniowe oraz region zamieszkania. Prawidłowe znakowanie żywności stanowi duże ułatwienie w komponowaniu posiłków i przyczynia się do poprawy jakości życia alergików, choć nie zawsze jest wystarczające z uwagi na obecność tzw. alergenów ukrytych.

Temat alergenów jest bardzo złożony, ale i niezmiernie ważny. Nieprawidłowe oznakowanie lub błędna deklaracja o alergenach może mieć poważne skutki, przede wszystkim dla zdrowia konsumenta, ale również dla producentów. Wiedza na temat alergii pokarmowej wśród pracowników restauracji nie jest wystarczająca. Wskazanym jest jej dalsze rzetelne rozpowszechnianie wśród specjalistów z różnych środowisk – żywieniowców, lekarzy, restauratorów personelu gastronomii, celem zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami wynikających ze stosowania alergenów, ich prawidłowym znakowaniem oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zarządzaniem w zakładzie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

Polecamy także inne nasze szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/