Szkolenia Ekonomiczno-finansowe

Projekty szkoleniowe organizowane przez Akademię Wiedzy Użytecznej LeoPard są zawsze dopasowywane do Państwa potrzeb. Programy naszych szkoleń, zarówno biznesowych, jak i z ustawodawstwa żywnościowego polskiego i unijnego kładą nacisk na praktyczną stronę zagadnienia i często wykorzystują warsztatowe techniki prowadzenia zajęć.

Gwarantujemy:

  • Opracowanie programu szkoleniowego do konkretnych potrzeb Klienta
  • Zaoferowanie uznanych trenerów w danej dziedzinie na prowadzących szkolenia
  • Przeprowadzenie szkolenia w miejscu i terminie wybranym przez Klienta lub w naszych salach wykładowych w centrum Warszawy.

Szkolenia zamknięte prowadzimy w następujących obszarach:

Ekonomiczno-finansowy i prawny

W tej dziedzinie szkolenia są organizowane w następujących tematach:

  • prawa bankowego (m.in. weksle, czeki, gwarancje bankowe)
  • hipoteki i ksiąg wieczystych
  • zabezpieczania wierzytelności
  • operacji zagranicznych
  • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
  • windykacji wierzytelności
  • marketingu i narzędzi statystycznych w marketingu

Ustawodawstwo żywnościowe polskie i UE

W tym zakresie szkolenia organizujemy mając na uwadze częste zmiany zachodzące w polskim i unijnym prawodawstwie dotyczącym produkcji, obrotu, bezpieczeństwa i norm jakości produktów spożywczych.