Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku

Grudzień 4, 2019 8:29 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA
1. Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
2. Przypadki sporne
3. Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
4. Żywność funkcjonalna na przykładach
5. Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
6. Wymóg znaczącej ilości składnika
7. Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
8. Składniki roślinne (typu zielona herbata, czosnek, miód),
9. Oświadczenia na suplementach diety
10. Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
11. Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
12. Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
13. Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
14. Co interesuje konsumentów
Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.

 

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.
Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.
Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.
Forma prowadzenia zajęć : szkolenie + warsztaty robocze. Możliwość konsultacji projektów etykiet „z biurka”.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

Polecamy także nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów

Grudzień 4, 2019 8:20 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 odpowiedzialność za produkt:
• znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
• wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
• nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące)
• znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
• najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
• wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
• interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
• nowe przepisy krajowe – Produkt polski, znakowanie octu, ziemniaków, produkt mleczny śmietankowy
• działania Komisji Europejskiej – raport odnośnie do znakowania wyrobów alkoholowych, wytyczne Q&A , dla alergenów, podawania ilościowej zawartości składników, sprzedaży na odległość

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:
• przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
• deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
• znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
• substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
• zwolnienia z deklarowania niektórych składników
• znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
• znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
• umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
• znakowanie środków spożywczych zawierających wyciągi roślinne zamiast substancji dodatkowych (np. sok z buraka zamiast azotynów)
• oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
• znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie /warsztaty/ adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.
W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.
W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania dotyczące znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.
Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów, aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych.
Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

– mgr Bożena Pławska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– mgr Joanna Gajda-Wyrębek, kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Polecamy również nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Incoterms 2020® – najnowsza wersja – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów

Listopad 27, 2019 8:59 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie:
 Krótka historia Incoterms;
 Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);

2. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020:
 Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
 Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
 Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
 Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
 Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
 Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
 Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
 Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
 Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
 Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).

3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;

4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
 brak informacji o wersji Incoterms;
 negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
 błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
 możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.

5. Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych:
 Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2020?
 Którą regułę wybrać?
 Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?

6. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020.

7. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.

8. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020.

9. Warsztaty (rozwiązywanie w grupach case’ów)

10. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników, którzy zajmują się zagranicznym obrotem towarowym – kadra zarządzająca, handlowcy, pracownicy działów logistyki i spedycji.

Cel: (i) Przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.
(ii) Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym.
Rezultat: Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.
Metody: Wykład, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms i zajęcia warsztatowe (przykłady wzięte z życia i ze sporów). W trakcie szkolenia, sumarycznie, co najmniej jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Jarosław Hermanowski, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, jest członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej oraz niezależnym konsultantem, trenerem i wykładowcą, współpracującym z licznymi organizacjami, instytucjami i firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach in company dla kadry zarządzającej, handlowców oraz pracowników działów logistyki i spedycji.
Jest również jedynym w Polsce trenerem Incoterms akredytowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.
Jego dotychczasowy dorobek to książki i publikacje z zakresu handlu zagranicznego: „Poradnik samodzielnego importera” (1991, 1994), „Przedstawicielstwo, agent, komisant, dystrybutor w obrocie międzynarodowym” (1992,1993), „Poradnik importera” (1995), „Handel Zagraniczny. Poradnik” (1994, 1995, 1996,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008), „Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz” (1998), „Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym” (1999), „Incoterms 2000″ (tłumaczenie) „Incoterms 2000 – Komentarz” (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008), „Umowa Modelowa MIH międzynarodowej sprzedaży” (2004) (tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej agencji handlowej” (2005)(tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej dystrybucji” (2005)(tłumaczenie), „Incoterms 2010” (2010)(tłumaczenie), „Incoterms 2020” (2019)(tłumaczenie) oraz liczne publikacje w prasie fachowej m.in: „Rynki Zagraniczne”, „Handel Zagraniczny”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Poznański Magazyn Targowy” i inne.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi szkoleniami: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Suplementy diety – sprzedaż przez Internet, wytwarzanie kontraktowe, novel food

Listopad 27, 2019 8:47 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie suplementu diety
2. Produkty z pogranicza z suplementami diety
– czym są tzw. produkty borderline?
– jakie warunki musi spełniać produkt, aby był suplementem diety?
– analiza przypadków kwestionowanych produktów przez GIS
3. Wytwarzanie kontraktowe suplementów diety
– zlecanie podmiotom trzecim wytwarzania środków spożywczych lub dostawy surowców do produkcji środków spożywczych
– istotne elementy specyfikacji
– najważniejsze zapisy umowy na wytwarzanie kontraktowe
– jak zabezpieczyć interesy wytwórcy kontraktowego i zlecającego wytwarzanie
– zasady odpowiedzialności za finalny produkt
– który podmiot jest producentem produktu?
4. Free Sale Certificate
5. Sprzedaż suplementów diety przez Internet
– nadzór inspekcji sanitarnej nad sprzedażą suplementów diety przez Internet
– możliwe kary
– wymogi prezentacji produktu na stronie internetowej
– jakie informacje są obowiązkowe?
– reklama suplementów diety
– dozwolone deklaracje marketingowe – oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
– reklama z wykorzystaniem influencerów
– warsztat – ocena reklam suplementów diety
6. Novel food
– zmiany w przepisach
– jaką nową żywność można stosować w suplementach diety i na jakich warunkach?
– nowa żywność pochodząca z państwa trzeciego – procedura
7. Najnowsze propozycje zmian w prawie w zakresie suplementów diety

 

OPIS SZKOLENIA

Grupą docelową są: producenci, dystrybutorzy suplementów diety, odżywek dla sportowców, specjaliści ds. regulacyjnych w firmach farmaceutycznych, regulatory affairs, regulatory manager, wytwórcy kontraktowi, pracownicy i kierownicy działów marketingu firm produkujących i sprzedających suplementy diety, kierownicy produktu (brand manager), pracownicy odpowiedzialni za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek, agencje reklamowe, domy mediowe.
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do praktycznych aspektów prawnych związanych z suplementami diety, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania kontraktowego suplementów diety, sprzedaży i reklamy przez Internet oraz zagadnień z zakresu novel food. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie na wytwarzanie kontraktowe, aby ochronić ich interesy, jakie elementy powinna zawierać specyfikacja produktu, jak uzyskać certyfikat wolnej sprzedaży i do czego jest potrzebny. Uczestnicy poznają wymogi prawne stawiane dla sprzedaży suplementów diety przez Internet i dowiedzą się, jakie obowiązki muszą spełnić przedsiębiorcy pragnący prowadzić taką sprzedaż. Szczegółowo zostanie omówiona także reklama suplementów diety prowadzona przez Internet, ze szczególnym uwzględnieniem sankcji, które mogą zostać nałożone przez organy nadzoru. W związku ze zmianą od 2018 r. procedury novel food oraz zasad stosowania nowej żywności w środkach spożywczych, przedstawione zostaną nowe wymogi wraz z praktycznymi przykładami. Ostatnim, choć równie ważnym elementem szkolenia, będzie przedstawienie najnowszych zmian oraz propozycji w prawie dotyczących suplementów diety.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – starszy prawnik w kancelarii Food&Pharma Legal Wawrzyniak Zaleska Radcy Prawni sp.j. Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno małych przedsiębiorstw jak i wiodących firm na rynku polskim i zagranicznym. Współpracuje z klientami polskimi i zagranicznymi oraz zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz opiniowania reklam produktów. Zajmuje się także procedurą novel food. Prowadziła projekty związana z due diligence firm farmaceutycznych. Oprócz praktyki zawodowej w kancelarii prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na prawie żywnościowym na obszarze Polski, UE i państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Nowe obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji procedury cywilnej dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku

Listopad 27, 2019 8:37 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

I. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego wobec wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego
1. Czynności stron służące przygotowaniu rozstrzygnięcia – planowanie postępowania dowodowego przez pełnomocnika powoda
2. Obowiązki pełnomocnika pozwanego – prawidłowa redakcja odpowiedzi na pozew oraz konieczność dokonania konstruktywnego zaprzeczenia
3. Nowe zasady dotyczące terminów do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników obu stron procesu
4. Zarządzenie wymiany dalszych pism przygotowawczych przez Przewodniczącego – skrócenie terminu do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników
5. Przebieg posiedzenia przygotowawczego – aktywny udział pełnomocników w ustalaniu przedmiotu sporu i wyjaśnianiu stanowisk stron.
6. Obowiązek wskazywania podstawy prawnej przez pełnomocników
7. Konsekwencje nieobecności pełnomocnika na posiedzeniu przygotowawczym
8. Plan rozprawy – aktywny udział pełnomocników w jego sporządzaniu.
9. Możliwość podnoszenia zastrzeżeń przez pełnomocników do planu rozpraw
10. Przebieg dalszego postępowania według planu i możliwość wnioskowania o jego zmianę
11. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów według nowych zasad
II. Nowe obowiązki pełnomocników związane z wprowadzeniem klauzuli generalnej nadużycia prawa procesowego.
1. Nadużycie prawa procesowego przez pełnomocnika i konsekwencje z tym związane dla niego i strony postępowania.
2. Klauzula generalna nadużycia prawa procesowego przez stronę i pełnomocnika
3. Pismo nie będące pozwem
4. Pozew oczywiście bezzasadny
5. Zażalenie złożone jedynie dla zwłoki
6. Bezpodstawne wnioski o wyłączenie sędziego
7. Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku składane jedynie dla zwłoki
8. Inne czynności pełnomocnika które Sąd może zakwalifikować jako nadużycie prawa procesowego
III. Nowe obowiązki pełnomocników wynikające ze zmian dotyczących postępowania dowodowego – prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych
1. Zmiany o znaczeniu ogólnym
2. Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna
3. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym
4. Nowa rola pełnomocników wobec zmiany formy zeznań świadków
5. Możliwość wykorzystania dowodu z opinii biegłego sadowego sporządzonej w innym postępowaniu
IV. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń przez sąd i w postępowaniu odwoławczym wpływające na konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki
1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników
2. Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego
V. Wprowadzenie nowej procedury w sprawach gospodarczych i konsekwencje z tym związane dla pełnomocników reprezentujących przedsiębiorców
1. Nowa definicja sprawy gospodarczej
2. Zakres zastosowania postępowania gospodarczego
3. Odrębności postępowania gospodarczego istotne zwłaszcza dla pełnomocników
4. Odrębności w postępowaniu dowodowym wpływające na sposób formułowania wniosków dowodowych przez pełnomocników
VI. Zmiany w innych postępowaniach odrębnych i konsekwencje z tym związane dla pełnomocników
1. Postępowanie uproszczone
2. Elektroniczne postępowanie upominawcze
3. Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze
VII. Ogólne zmiany w postępowaniu istotne dla pełnomocników
1. Nowe zasady rejestracji czynności sądu
2. Właściwość sądu
3. Komunikacja sądu z pełnomocnikami
4. Koszty procesu
5. Opłata od rozszerzenia powództwa
6. Doręczenia przez komorników
7. Wysłuchanie stron
8. Sygnalizacja uchybień
9. Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych
10. Zarzut potrącenia
11. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym
IX. Przepisy wprowadzające i przejściowe

 

OPIS SZKOLENIA
Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności i profesjonalizmu działań pełnomocników. W toku wykładu omówione zostaną nowe zagadnienia dotyczące sytuacji pełnomocników po zmianach procedury cywilnej i wpływ tych zmian na pracę pełnomocników. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej. Szkolenie to pozwoli słuchaczom na doskonalenie swoich działań w ceku realizacji najlepiej pojętego interesu swoich klientów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi szkoleniami: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard