Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku

Grudzień 4, 2018 8:34 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1.     Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
2.    Przypadki sporne
3.    Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
4.    Żywność funkcjonalna na przykładach
5.    Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
6.    Wymóg znaczącej ilości składnika
7.    Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
8.    Składniki roślinne (typu zielona herbata, czosnek, miód),
9.    Oświadczenia na suplementach diety
10.  Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
11.   Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
12.  Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
13.  Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
14.  Co interesuje konsumentów

Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.
Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.
Forma prowadzenia zajęć : szkolenie + warsztaty robocze. Możliwość konsultacji projektów etykiet „z biurka”.

Prowadzenie szkolenia: dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zafałszowania żywności, metody ich wykrywania i przeciwdziałania tym procederom

Grudzień 4, 2018 8:30 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Halinę Makała, doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności, pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Weksel własny in blanco

Grudzień 4, 2018 8:24 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-16.00)

1. Cechy charakterystycznego weksla
2. Pojęcie weksla własnego i jego ustawowe elementy
- miejsce i data wystawienia
- termin płatności
- przyrzeczenie zapłaty
- suma wekslowa
- oznaczenie remitenta
- podpis wystawcy
- słowo „weksel”
3. Pojęcie weksla własnego in blanco
4. Minimalne i maksymalne elementy weksla in blanco – przykłady
- miejsce i data wystawienia
- przyrzeczenie zapłaty
- słowo „weksel”
- oznaczenie remitenta
- podpis wystawcy
      podmioty uprawnione do wystawienia weksla
      forma podpisu na wekslu z uwzględnieniem osoby wystawcy
      osoby uprawnione do podpisywania się w imieniu wystawcy (organ, prokurent, pełnomocnik)
      konieczność ewentualnej zgody na wystawienie weksla i forma takiej zgody
- klauzule wekslowe
- domicyliat
- waluty
- bez protestu
- nie na zlecenie
5. Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady
– definicja poręczenia
– miejsce poręczenia
– forma poręczenia
6. Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco – przykłady
7. Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
8. Poprawne uzupełnienie weksla in blanco
9. Poprawki i skreślenia na wekslu
10. Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu, poręczaniu i uzupełnianiu weksla in blanco – przykłady; skutki niewłaściwego uzupełnienia weksla in blanco
11. Zasady przenoszenia weksla in blanco
12. Przedstawienie weksla do zapłaty i zapłata weksla
13. Podstawowe wiadomości nt. dochodzenia roszczeń z weksla

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do firm przyjmujących od dłużników weksle in blanco na zabezpieczenie swoich wierzytelności.

Na szkoleniu słuchacz dowie się:
• co to jest weksel in blanco
• jakie elementy musi zawierać dla swej skuteczności
• jakie elementy może zawierać
• jak ocenić poprawność weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie
• jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego
• jak poprawnie uzupełnić weksel in blanco, żeby stał się ważnym wekslem własnym
• jakie pełni funkcje weksel w obrocie gospodarczym i jak je wykorzystać w praktyce
• jakie są typowe błędy popełniane przy wystawianiu i uzupełnianiu weksla in blanco
• co to jest poręczenie wekslowe oraz w jaki sposób może być umieszczone na wekslu
• co to jest deklaracja wekslowa, jaka pełni rolę przy wekslu in blanco oraz jakie powinna zawierać elementy
• podstawowych zasadach dochodzenia roszczeń z weksla in blanco

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów

Grudzień 4, 2018 8:16 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz. 10.00-15.15)

I. Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 odpowiedzialność za produkt:

• Znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
• wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
• nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące, )
• znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
• najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
• wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
• interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
• nowe przepisy krajowe – Produkt polski, znakowanie octu, ziemniaków, produkt mleczny śmietankowy
• działania Komisji Europejskiej – raport odnośnie do znakowania wyrobów alkoholowych, wytyczne Q&A , dla alergenów, podawania ilościowej zawartości składników, sprzedaży na odległość

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:

• przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
• deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
• znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
• substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
• zwolnienia z deklarowania niektórych składników
• znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
• znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
• umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
• znakowanie środków spożywczych zawierających wyciągi roślinne zamiast substancji dodatkowych (np. sok z buraka zamiast azotynów)
• oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
• znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie/warsztaty adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania dotyczące znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów, aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych. Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez:
p. Bożenę Pławską z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej – prawo i praktyka

Grudzień 4, 2018 8:12 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Znakowanie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej – wymagania prawne

- Informacje na temat żywności
- Informacja obowiązkowa i dobrowolna
- Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji
- Informacja o wartości odżywczej produktów wzbogacanych
- Informacja o wartości odżywczej produktów z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi

2. Nowości w przepisach prawnych

3. Zasady zaokrąglania oraz zakresy tolerancji – Wytyczne Komisji Europejskiej

4. Błędy w informacji o żywności – studium przypadku

5. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system RWS

6. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:

– Analiza chemiczna żywności, przygotowanie wartości deklarowanych na podstawie sprawozdania z wyników badań (metody badań, przygotowanie informacji żywieniowej na podstawie raportu z badań)

– Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności) – różnice między bazami, które bazy danych wybrać, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z danych tabelarycznych

– Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur):

• Obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach
• Obliczanie wartości odżywczej i przygotowania informacji żywieniowej – krok po kroku
• Co zrobić, gdy brakuje danych o wartości odżywczej surowców?

7. Ćwiczenia – przygotowanie informacji o wartości odżywczej; etykietowanie żywności wartością odżywczą – studium przypadku

8. Pytania i odpowiedzi

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania prawne dotyczące znakowania środków spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);
Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych oraz zasad zaokrąglania.
Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności, w tym RWS.
Przedstawione zostaną na wybranych przykładach sposoby obliczania wartości energetycznej oraz o kreślania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.
• pozyskiwanie danych,
• źródła danych,
• obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
• co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,
Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dr Beatę Przygodę

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard