Opakowania do żywności – aktualne wymagania rozporządzenia UE nr 10/2011 dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych /on-line/

Grudzień 4, 2019 11:57 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany wprowadzane do unijnego wykazu monomerów i innych substancji wyjściowych oraz dodatków, zgodnie z rozporządzeniami: 1282/2012/UE, 1183/2012/UE, 202/2014/UE, 174/2015/UE, 1416/2016/UE, 752/2017/UE, 79/2018/UE, 213/2018
2. Nowe substancje dodane do unijnego wykazu, limity migracji i ograniczenia
3. Zmiany w odniesieniu do substancji ujętych w wykazie – nowe limity migracji, specyfikacje i ograniczenia na przykładzie melaminy, fenolu i cynku
4. Bisfenol A (BPA) – zagrożenie dla zdrowia w świetle nowej opinii EFSA, nowy limit migracji specyficznej i ograniczenia w wyrobach lakierowanych i z powłoką
5. Wymagania dotyczące stosowania substancji nie ujętych w wykazie unijnym
6. Nanocząsteczki w wyrobach z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
7. Badania migracji do płynów modelowych z wyrobów jednorazowego i wielokrotnego użytku w celu potwierdzania zgodności
8. Zamienniki płynów modelowych imitujących żywność
9. Badania migracji specyficznej do płynów modelowych, modele migracji
10. Korygowanie wyników badania migracji z wykorzystaniem współczynników korekcji
11. Badania migracji z zastosowaniem płynów modelowych i żywności – warunki badania, dobór płynów modelowych i czasu badania

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce.
Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych do rozporządzenia UE nr 10/2011 kolejnymi rozporządzeniami UE, które dodają do unijnego wykazu nowe substancje, wprowadzają nowe limity migracji, oraz określają ujednolicone w UE warunki badania migracji. Wiedza z tego zakresu pozwala uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z nieznajomości wprowadzonych zmian w zakresie składu materiału, dopuszczalnych limitów migracji i zasad badania wyrobów w celu potwierdzenia zgodności z przepisami.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzone będzie przez mgr inż. Marzenę Pawlicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, kierownika pracowni oceny materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, eksperta w zakresie ustawodawstwa, oceny i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w celu potwierdzenia ich zgodności z przepisami.

 

Polecamy też nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku /on-line/

Grudzień 4, 2019 11:56 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA
1. Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
2. Przypadki sporne
3. Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
4. Żywność funkcjonalna na przykładach
5. Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
6. Wymóg znaczącej ilości składnika
7. Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
8. Składniki roślinne (typu zielona herbata, czosnek, miód),
9. Oświadczenia na suplementach diety
10. Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
11. Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
12. Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
13. Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
14. Co interesuje konsumentów
Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.

 

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.
Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.
Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.
Forma prowadzenia zajęć : szkolenie + warsztaty robocze. Możliwość konsultacji projektów etykiet „z biurka”.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

Polecamy także nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – nowe trendy i wyzwania w produkcji żywności /on-line/

Grudzień 4, 2019 11:55 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA
Żywność prozdrowotna – określenie, charakterystyka, rodzaje
Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne
Procesy fermentacyjne w produkcji żywności – aspekty technologiczne, prozdrowotne na wybranych przykładach
Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a oczekiwania konsumentów. Walory organoleptyczne i korzyści prozdrowotne.
Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna
Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

 

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, producentów rhd, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych. Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efekty jej spożywania przez konsumentów. Przedstawione zostaną procesy fermentacyjne w produkcji żywności, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – aspekty technologiczne, prozdrowotne na wybranych przykładach. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
Szkolenie zostanie poprowadzone przez dr inż. Halinę Makała – pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Incoterms 2020® – najnowsza wersja – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów

Grudzień 4, 2019 11:54 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie:
 Krótka historia Incoterms;
 Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);
2. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020:
 Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
 Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
 Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
 Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
 Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
 Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
 Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
 Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
 Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
 Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
 brak informacji o wersji Incoterms;
 negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
 błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
 możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
5. Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych:
 Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2020?
 Którą regułę wybrać?
 Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?
6. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020.
7. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.
8. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020.
9. Warsztaty (rozwiązywanie w grupach case’ów)
10. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

 

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników, którzy zajmują się zagranicznym obrotem towarowym – kadra zarządzająca, handlowcy, pracownicy działów logistyki i spedycji.
Cel: (i) Przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.
(ii) Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym.
Rezultat: Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.
Metody: Wykład, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms i zajęcia warsztatowe (przykłady wzięte z życia i ze sporów). W trakcie szkolenia, sumarycznie, co najmniej jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
Jarosław Hermanowski, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, jest członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej oraz niezależnym konsultantem, trenerem i wykładowcą, współpracującym z licznymi organizacjami, instytucjami i firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach in company dla kadry zarządzającej, handlowców oraz pracowników działów logistyki i spedycji.
Jest również jedynym w Polsce trenerem Incoterms akredytowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.
Jego dotychczasowy dorobek to książki i publikacje z zakresu handlu zagranicznego: „Poradnik samodzielnego importera” (1991, 1994), „Przedstawicielstwo, agent, komisant, dystrybutor w obrocie międzynarodowym” (1992,1993), „Poradnik importera” (1995), „Handel Zagraniczny. Poradnik” (1994, 1995, 1996,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008), „Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz” (1998), „Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym” (1999), „Incoterms 2000″ (tłumaczenie) „Incoterms 2000 – Komentarz” (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008), „Umowa Modelowa MIH międzynarodowej sprzedaży” (2004) (tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej agencji handlowej” (2005)(tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej dystrybucji” (2005)(tłumaczenie), „Incoterms 2010” (2010)(tłumaczenie), „Incoterms 2020” (2019)(tłumaczenie) oraz liczne publikacje w prasie fachowej m.in: „Rynki Zagraniczne”, „Handel Zagraniczny”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Poznański Magazyn Targowy” i inne.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi szkoleniami: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce /on-line/

Grudzień 4, 2019 11:54 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

Cz. 1.
1. Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
2. Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
4. Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
5. Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
6. Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
7. Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.

Cz. 2.
1. Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
2. Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
4. Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).

Cz. 3.
1. Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
2. Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
3. Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów. Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw, ale i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Katarzyna Góralczyk długoletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista od badania chemicznych zanieczyszczeń żywności ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości pestycydów.

 

Polecamy także inne nasze szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność ekologiczna i składniki roślinne w suplementach diety, novel food, maksymalne limity, CBD, GMO – aspekty prawne /on-line/

Grudzień 4, 2019 11:44 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA
1. Co to jest żywność ekologiczna?
2. Oznakowanie
– oznakowanie żywności ekologicznej
– oznakowanie zwykłej żywności i suplementów diety zawierających składniki ekologiczne
3. Wymogi dla zastosowania tzw. „euro-liścia”
4. Deklaracje:
– eko
– bio
– organic
– jakie są różnice? Które oznakowanie jest obowiązkowe
5. Stosowanie składników roślinnych w suplementach diety
– maksymalne limity
– nowe uchwały Zespołu ds. suplementów diety – czy mają moc aktu prawnego?
– najczęściej kwestionowane składniki roślinne
– gdzie znaleźć wykaz dozwolonych roślin?
6. Novel food
– jak wykazać historię spożycia?
– Katalog Novel Food – jak się nim posługiwać? Czy informacje w nim zawarte są wiążące?
– procedura uzyskiwania zezwolenia na nową żywność
– nowa żywność z państwa spoza UE
7. CBD
– nowe stanowisko GIS dot. CBD
– obecna praktyka organów nadzoru
– historia spożycia
– jak postępować w przypadku kontroli?
8. GMO
– nowa ustawa dot. oznakowania produktów jako wolnych od GMO

 

OPIS SZKOLENIA
Podczas szkolenia przystępnym językiem wyjaśnione zostaną najważniejsze aspekty prawne związane z wprowadzaniem do obrotu, oznakowaniem i reklamą żywności ekologicznej oraz stosowaniem składników roślinnych w suplementach diety. Prowadzący zapewnia praktyczne spojrzenie na problemy z perspektywy prawnej. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie takie jak maksymalne limity składników roślinnych w suplementach diety, nowe uchwały Zespołu ds. suplementów diety działającego przy GIS (czy mają one moc prawną, jak ich stosowanie przez sanepid wygląda w praktyce), nowe wymogi dotyczące znakowania żywności jako wolnej od GMO (NOWA USTAWA OD PAŹDZIERNIKA 2019 R.), praktyczne aspekty nowego stanowiska GIS dot. CBD w suplementach diety oraz kwestie novel food. Szkolenie dedykowane jest firmom z obszaru spożywczego i farmaceutycznego zajmującego się wprowadzaniem do obrotu zwykłej żywności jak i suplementów diety.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety, kosmetykami, wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz reklamy tych preparatów. Reprezentuje klientów i doradza w zakresie procedury novel food, opracowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym. Doświadczony szkoleniowec, prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Oprócz praktyki prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na europejskim prawie żywnościowym.

 

Zapraszamy też na nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wartość odżywcza – przygotowanie informacji do celów etykietowania. Wymagania prawne i porady praktyczne /on-line/

Grudzień 4, 2019 11:39 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Znakowanie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej – wymagania prawne;
 •  Informacje na temat żywności;
 •  Informacja obowiązkowa i dobrowolna;
 •  Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;
 •  Informacja o wartości odżywczej produktów wzbogacanych;
 •  Informacja o wartości odżywczej produktów z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi;
 1. Nowości w przepisach prawnych;
 2. Zasady zaokrąglania oraz zakresy tolerancji – Wytyczne Komisji Europejskiej;
 3. Błędy w informacji o żywności – studium przypadku;
 4. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system RWS;
 5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:
 •  Analiza chemiczna żywności, przygotowanie wartości deklarowanych na podstawie sprawozdania z wyników badań (metody badań, przygotowanie informacji żywieniowej na podstawie   raportu  z badań);
 • Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności) – różnice między bazami, które bazy danych wybrać, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z danych tabelarycznych;
 • Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur): obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach; obliczanie wartości odżywczej i przygotowania informacji żywieniowej – krok po kroku;
 • Co zrobić, gdy brakuje danych o wartości odżywczej surowców?
 1. Ćwiczenia – przygotowanie informacji o wartości odżywczej; etykietowanie żywności wartością odżywczą – studium przypadku.
 2. Pytania i odpowiedzi.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania prawne dotyczące znakowania środków spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);

Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych oraz zasad zaokrąglania.

Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności, w tym RWS.

Przedstawione zostaną na wybranych przykładach sposoby obliczania wartości energetycznej oraz określania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.

 • pozyskiwanie danych,
 • źródła danych,
 • obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
 • co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,

Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dr Beatę Przygodę.

 

Zapraszamy także na inne nasze szkolenia – https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

 
			
			

Categorised in:

This post was written by awu_leopard