Tel.: 22 457 03 01

Facebook

Szkolenia ekonomiczno – finansowe

Szkolenia ekonomiczno - finansowe i prawne

Temat szkolenia Termin Kod Prowadzenie szkolenia
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka 06.12.2019 AKZ1219 mec. Barbara Andrzejuk Więcej
Gwarancje bankowe 03-04.12.2019 GB1219 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Jak trwale budować konkurencyjną przewagę w biznesie 05.12.2019 PK 1219 mgr Jacek Kuźmicki Więcej
Hipoteka w casusach – warsztaty dla zaawansowanych 28.11.2019 HKC1119 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Nowe obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji procedury cywilnej dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku 25.11.2019 OPP1119 sędzia Tomasz Chojnacki Więcej
Prawne zabezpieczenia wierzytelności 19-20.11.2019 ZW1119 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne po nowelizacji 13.11.2019 PUN1119 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Prawne zabezpieczenia w casusach - warsztaty dla zaawansowanych 24.10.2019 PZC1019 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Weksel własny in blanco 22.10.2019 WL1019 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Upadłość konsumencka po nowelizacji 16.10.2019 UPN1019 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia 01-02.10.2019 HK1019 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Przekształcenia podmiotowe po stronie dłużnika po zawarciu umowy kredytu lub pożyczki albo po udzieleniu gwarancji bankowej 17-18.09.2019 PPD0919 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Ocena finansowa kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań 01-02.07.2019 OFK0719 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Zarządzanie płynnością finansową 26-27.06.2019 ZPF0619 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka 11.06.2019 AKZ0619 Barbara Andrzejuk Więcej
Gwarancje bankowe 10-11.06.2019 GB0619 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Prawne zabezpieczenia wierzytelności 22-23.05.2019 PZW0519 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Finanse dla nie finansistów 16-17.05.2019 FF0519 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych 15.05.2019 WUP0519 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Ocena finansowa kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań 11-12.04.2019 OFK0419 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Weksel własny in blanco 10.04.2019 WL0419 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Gwarancje bankowe 28-29.03.2019 GB0319 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika 15.03.2019 PWR0319 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka 28.02.2019 AKZ0218 Barbara Andrzejuk Więcej
Weksel własny in blanco 25.01.2019 WL0119 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Treasury management - zarządzanie skarbem 11-12.12.2018 TR1218 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Osobiste zabezpieczenia wierzytelności 06-07.12.2018 OZW1218 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Ocena finansowa kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań 26-27.11.2018 OF1118 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Gwarancje bankowe 13-14.11.2018 GB1118 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Zarządzanie płynnością finansową 07-08.11.2018 PF1118 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Nowe obowiązki podmiotów i kompetencje organów w świetle najnowszych zmian przepisów o odpadach 29.10.2018 NOD1018 Radca prawny resortu środowiska Więcej
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji 23-24.10.2018 IOD1018 Konrad Gałaj-Emiliańczyk Więcej
Finanse dla niefinansistów 17-18.10.2018 FF1018 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO 03.10.2018 ROD1018 Konrad Gałaj-Emiliańczyk Więcej
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka 26.09.2018 AKZ0918 Barbara Andrzejuk Więcej
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 29.06.2018 GOD0618 radca prawny Więcej
Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku „o zmianie kodeksu postępowania cywilnego” 28.06.2018 NDD0618 sędzia Tomasz Chojnacki Więcej
Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia 21-22.06.2018 HK0618 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Statystyka w MS Excel 18-19.06.2018 STE0618 dr Rafał Zbyrowski Więcej
Windykacja należności w praktyce – procedury, zasady, efektywność 14.06.2018 WNP0618 Monika Bekas Więcej
Taktyka profesjonalnego pełnomocnika ( metodyka pracy pełnomocnika) 13.06.2018 TPP0618 sędzia Tomasz Chojnacki Więcej
Gwarancje bankowe 07-08.06.2018 GB0618 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Prawne zabezpieczenia wierzytelności 23-25.05.2018 PZW0518 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Odpowiedzialność korporacyjna i odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych oraz sankcja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Praktyczne uwagi w zakresie postępowania sądowego odpowiedzialnością za jej zobowiązania. Praktyczne uwagi w zakresie postępowania sądowego 11.05.2018 SZO0518 sędzia Tomasz Chojnacki Więcej
Upadłość konsumencka – orzecznictwo, praktyka 10.05.2018 UPK0518 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Prawo restrukturyzacyjne ratunkiem dla przedsiębiorcy w kryzysie 24.04.2018 PRK0418 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Telewindykacja - sztuka negocjacji z dłużnikami przez telefon 13.04.2018 TLW0418 Monika Bekas Więcej
Prognozowanie sprzedaży w MS Excel 10-11.04.2018 PSE0418 dr Rafał Zbyrowski Więcej
Podstawowe obowiązki podmiotów związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami 23.03.2018 WGO0318 radca prawny Więcej
Wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych 22.03.2018 WUP0318 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika 14.03.2018 WRD0318 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Windykacja – strategiczna gra z dłużnikami. Jak skutecznie używać nowoczesnych narzędzi psychologii. 23.02.2018 WSD0218 Monika Bekas Więcej
Reprezentacja spółek osobowych oraz spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności. Modyfikacje przedmiotowe i podmiotowe zakresu reprezentacji. Ocena skuteczności i ważności zawartych umów prawa handlowego 22.02.2018 RSO0218 sędzia Tomasz Chojnacki Więcej