Tel.: 22 457 03 01

Facebook

Szkolenia ekonomiczno – finansowe

Temat szkolenia Termin Kod Prowadzenie szkolenia
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka 06.12.2019 AKZ1219 mec. Barbara Andrzejuk Więcej
Gwarancje bankowe 03-04.12.2019 GB1219 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Jak trwale budować konkurencyjną przewagę w biznesie 05.12.2019 PK 1219 mgr Jacek Kuźmicki Więcej
Hipoteka w casusach – warsztaty dla zaawansowanych 28.11.2019 HKC1119 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Nowe obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji procedury cywilnej dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku 25.11.2019 OPP1119 sędzia Tomasz Chojnacki Więcej
Prawne zabezpieczenia wierzytelności 19-20.11.2019 ZW1119 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne po nowelizacji 13.11.2019 PUN1119 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Prawne zabezpieczenia w casusach - warsztaty dla zaawansowanych 24.10.2019 PZC1019 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Weksel własny in blanco 22.10.2019 WL1019 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Upadłość konsumencka po nowelizacji 16.10.2019 UPN1019 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia 01-02.10.2019 HK1019 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Przekształcenia podmiotowe po stronie dłużnika po zawarciu umowy kredytu lub pożyczki albo po udzieleniu gwarancji bankowej 17-18.09.2019 PPD0919 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Ocena finansowa kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań 01-02.07.2019 OFK0719 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Zarządzanie płynnością finansową 26-27.06.2019 ZPF0619 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka 11.06.2019 AKZ0619 Barbara Andrzejuk Więcej
Gwarancje bankowe 10-11.06.2019 GB0619 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Prawne zabezpieczenia wierzytelności 22-23.05.2019 PZW0519 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych 15.05.2019 WUP0519 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Ocena finansowa kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań 11-12.04.2019 OFK0419 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Weksel własny in blanco 10.04.2019 WL0419 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Gwarancje bankowe 28-29.03.2019 GB0319 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika 15.03.2019 PWR0319 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka 28.02.2019 AKZ0218 Barbara Andrzejuk Więcej
Weksel własny in blanco 25.01.2019 WL0119 mec. Izabela Heropolitańska Więcej