Tel.: 22 457 03 01

facebook Facebook

Archiwum

Archiwum szkoleń

Temat szkolenia Termin Kod Prowadzenie szkolenia
Finanse dla nie finansistów 16-17.05.2019 FF0519 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Żywność pochodzenia zwierzęcego - zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów 05.12.2018 SDK1218 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Zmiany  do Rozporządzenia UE nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością  - nowe substancje i wymagania 04.12.2018 OPZ 1218 dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka Więcej
Zanieczyszczenia żywności pochodzenia środowiskowego i przemysłowego – metale szkodliwe dla zdrowia, azotany i inne 23.11.2018 CHZ1118 mgr inż. Monika Mania Więcej
Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem 22.11.2018 PSD 1118 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce 19.11.2018 PST 1118 dr hab. Katarzyna Góralczyk Więcej
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku 16.11.2018 OZ 1118 dr Regina Wierzejska Więcej
Żywność prozdrowotna – kierunki rozwoju, trendy i oczekiwania konsumentów 22.10.2018 ZPZ 1018 dr inż. Halina Makała Więcej
Opakowania do żywności - dokumentacja potwierdzająca bezpieczeństwo zdrowotne i zgodność z wymaganiami przepisów UE 11.10.2018 OPD 1018 dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka Więcej
Jakość żywności mrożonej 10.10.2018 JZM 1018 dr inż. Joanna Markowska Więcej
Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów 04.10.2018 ZZ 1018 mgr Bożena Pławska, mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Treasury management - zarządzanie skarbem 11-12.12.2018 TR1218 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Osobiste zabezpieczenia wierzytelności 06-07.12.2018 OZW1218 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Ocena finansowa kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań 26-27.11.2018 OF1118 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Gwarancje bankowe 13-14.11.2018 GB1118 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Zarządzanie płynnością finansową 07-08.11.2018 PF1118 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Nowe obowiązki podmiotów i kompetencje organów w świetle najnowszych zmian przepisów o odpadach 29.10.2018 NOD1018 Radca prawny resortu środowiska Więcej
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji 23-24.10.2018 IOD1018 Konrad Gałaj-Emiliańczyk Więcej
Finanse dla niefinansistów 17-18.10.2018 FF1018 dr hab. Grzegorz Michalski Więcej
Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO 03.10.2018 ROD1018 Konrad Gałaj-Emiliańczyk Więcej
Żywienie dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach, szkołach. Zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem nowych norm żywienia dla populacji Polski 02.10.2018 SKL 1018 mgr inż. Anna Taraszewska, dr Katarzyna Wolnicka, mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz Więcej
Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama 27.09.2018 SPL 0918 dr Regina Wierzejska Więcej
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka 26.09.2018 AKZ0918 Barbara Andrzejuk Więcej
Etykietowanie żywności wartością odżywczą. Pomocne informacje 20.09.2018 GDA 0918 dr Beata Przygoda Więcej
Zafałszowania żywności, metody ich wykrywania i przeciwdziałania tym procederom 19.09.2018 ZAF 0918 dr inż. Halina Makała Więcej
Zanieczyszczenia żywności pochodzenia środowiskowego i przemysłowego – metale szkodliwe dla zdrowia, azotany i inne 12.09.2018 CHZ 0918 mgr inż. Monika Mania Więcej
Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy 11.09.2018 SD 0918 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 29.06.2018 GOD0618 radca prawny Więcej
Zagrożenia bakteryjne i wirusowe żywności w świetle unijnych i amerykańskich wymagań mikrobiologicznych produktów spożywczych 27.06.2018 MZS0618 dr Halina Ścieżyńska Więcej
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku 25.06.2018 OZ0618 dr Regina Wierzejska Więcej
Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów 13.06.2018 ZZ0618 mgr Bożena Pławska, mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku „o zmianie kodeksu postępowania cywilnego” 28.06.2018 NDD0618 sędzia Tomasz Chojnacki Więcej
Zmiany  do Rozporządzenia UE nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością  - nowe substancje i wymagania 06.06.2018 OPZ0618 dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka Więcej
Żywienie dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach, szkołach. Zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem nowych norm żywienia dla populacji Polski 05.06.2018 SKL0618 mgr inż. Anna Taraszewska, dr Katarzyna Wolnicka, mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz Więcej
Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia 21-22.06.2018 HK0618 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Statystyka w MS Excel 18-19.06.2018 STE0618 dr Rafał Zbyrowski Więcej
Windykacja należności w praktyce – procedury, zasady, efektywność 14.06.2018 WNP0618 Monika Bekas Więcej
Taktyka profesjonalnego pełnomocnika ( metodyka pracy pełnomocnika) 13.06.2018 TPP0618 sędzia Tomasz Chojnacki Więcej
Gwarancje bankowe 07-08.06.2018 GB0618 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Prawne zabezpieczenia wierzytelności 23-25.05.2018 PZW0518 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy 17.05.2018 SD0518 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Jakość żywności mrożonej 16.05.2018 JZM0518 dr inż. Joanna Markowska Więcej
Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce 09.05.2018 PST0518 dr hab. Katarzyna Góralczyk Więcej
Odpowiedzialność korporacyjna i odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych oraz sankcja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Praktyczne uwagi w zakresie postępowania sądowego odpowiedzialnością za jej zobowiązania. Praktyczne uwagi w zakresie postępowania sądowego 11.05.2018 SZO0518 sędzia Tomasz Chojnacki Więcej
Upadłość konsumencka – orzecznictwo, praktyka 10.05.2018 UPK0518 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Prawo restrukturyzacyjne ratunkiem dla przedsiębiorcy w kryzysie 24.04.2018 PRK0418 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Etykietowanie żywności wartością odżywczą. Pomocne informacje 26.04.2018 GDA0418 dr Beata Przygoda Więcej
Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem 19.04.2018 PSD0418 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Autentyczność i zafałszowania środków spożywczych 18.04.2018 ZAF0418 dr inż. Halina Makała Więcej
Telewindykacja - sztuka negocjacji z dłużnikami przez telefon 13.04.2018 TLW0418 Monika Bekas Więcej
Prognozowanie sprzedaży w MS Excel 10-11.04.2018 PSE0418 dr Rafał Zbyrowski Więcej
Zanieczyszczenia żywności pochodzenia środowiskowego i przemysłowego – metale szkodliwe dla zdrowia, azotany i inne 12.04.2018 CHZ0418 mgr Monika Mania Więcej
Podstawowe obowiązki podmiotów związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami 23.03.2018 WGO0318 radca prawny Więcej
Wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych 22.03.2018 WUP0318 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Żywność prozdrowotna – kierunki rozwoju, trendy i oczekiwania konsumentów 15.03.2018 ZPR1118 dr inż. Halina Makała Więcej
Żywność mrożona i chłodzona – technologie, przechowywanie, transport 09.03.2018 ZCH0318 dr inż. Joanna Markowska Więcej
Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama 02.03.2018 SPL0318 dr inż. Regina Wierzejska Więcej
Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów 28.02.2018 ZZ0218 mgr Bożena Pławska, mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika 14.03.2018 WRD0318 sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej
Windykacja – strategiczna gra z dłużnikami. Jak skutecznie używać nowoczesnych narzędzi psychologii. 23.02.2018 WSD0218 Monika Bekas Więcej
Reprezentacja spółek osobowych oraz spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności. Modyfikacje przedmiotowe i podmiotowe zakresu reprezentacji. Ocena skuteczności i ważności zawartych umów prawa handlowego 22.02.2018 RSO0218 sędzia Tomasz Chojnacki Więcej
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku 22.02.2018 OZ0218 dr Regina Wierzejska Więcej
Opakowania do żywności - dokumentacja potwierdzająca bezpieczeństwo zdrowotne i zgodność z wymaganiami przepisów UE 16.02.2018 OPD0218 dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka Więcej
Monitorowanie alergenów w zakładzie produkcyjnym i gastronomii 02.02.2018 AL0218 dr inż. Halina Makała Więcej
Jak przygotować informację o wartości odżywczej produktu spożywczego do celów etykietowania ? Wymagania prawne i porady praktyczne 01.02.2018 GDA0218 dr Beata Przygoda Więcej
Żywność pochodzenia zwierzęcego - zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów 31.01.2018 SDK0118 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Zagrożenia bakteryjne i wirusowe żywności w świetle unijnych i amerykańskich wymagań mikrobiologicznych produktów spożywczych 16.01.2018 MZS0118 dr Halina Ścieżyńska Więcej
Priorytety w zakresie zdrowia publicznego w Unii Europejskiej i ich znaczenie dla ochrony zdrowia na przykładzie bezpieczeństwa żywności 14.12.2017 ZP1217 dr inż. Halina Makała Więcej
Zanieczyszczenia żywności pochodzenia przemysłowego - metale szkodliwe, azotany i inne 12.12.2017 CHZ1217 mgr inż. Monika Mania Więcej
Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy 01.12.2017 SD1217 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce 30.11.2017 PST1117 dr hab. Katarzyna Góralczyk Więcej
Gwarancje bankowe 07-08.12.2017 GB1217 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – interpretacja wymagań Rozporządzenia UE nr 10/2011 i postępowanie w praktyce 23.11.2017 ROP1117 dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka Więcej
Prawne zabezpieczenia wierzytelności 15-17.11.2017 PZW1117 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem 14.10.2017 PSD1117 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów ZPR1117 ZPR1117 dr Halina Makała Więcej
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku 09.11.2017 OZ1117 dr Regina Wierzejska Więcej
Weksel własny jako instrument kredytu, zapłaty i zabezpieczenia 26.10.2017 WL 1017 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Żywność pochodzenia zwierzęcego - zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów 18.10.2017 SDK1017 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości - wybrane zagadnienia 12-13.10.2017 HK1017 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Monitorowanie alergenów w zakładzie produkcyjnym i gastronomii 11.10.2017 AL1017 dr Halina Makała Więcej
Jak przygotować informację o wartości odżywczej produktu spożywczego do celów etykietowania? Wymagania prawne i porady praktyczne 03.10.2017 GDA1017 dr Beata Przygoda Więcej
Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem 28.09.2017 PSD0917 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Uprawnienia i obowiązki członków zarządu w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych oraz ich odpowiedzialność prawna za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień 21.09.2017 UOC0917 dr Witold Sawicz Więcej
Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama 15.09.2017 SPL0917 dr Regina Wierzejska Więcej
Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów 14.09.2017 ZZ0917 mgr Bożena Pławska, mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Weksel własny jako instrument kredytu, zapłaty i zabezpieczenia 07.06.2017 WL0617 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Logistyka środków żywnościowych - wybrane aspekty 31.05.2017 LOG0517 dr inż. Halina Makała Więcej
Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania 24-26.05.2017 PZW0517 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne - aktualne zagadnienia dotyczące nowych uregulowań prawnych z zakresu mikrobiologii żywności 11.05.2017 MZS0517 dr Halina Ścieżyńska Więcej
Autentyczność i zafałszowania środków spożywczych 10.05.2017 ZAF0517 dr inż. Halina Makała Więcej
Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – interpretacja wymagań Rozporządzenia UE nr 10/2011 i postępowanie w praktyce 09.05.2017 ROP0517 dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka Więcej
Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów 26.04.2017 ZPR0417 dr Halina Makała Więcej
Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama 25.04.2017 SPL0417 dr Regina Wierzejska Więcej
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka 24.04.2017 AKZ0417 Barbara Andrzejuk Więcej
Czeki w obrocie zagranicznym 20-21.04.2017 CZK0417 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Monitorowanie alergenów w zakładzie produkcyjnym i gastronomii 11.04.2017 AL0417 dr inż. Halina Makała Więcej
Rozporządzenie „sklepikowe”. Rewolucja czy ewolucja ? 07.04.2017 SKL0417 mgr inż. Anna Taraszewska, dr Katarzyna Wolnicka, mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz Więcej
Gwarancje bankowe 06-07.04.2017 GB0417 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Hipoteka i księgi wieczyste - wybrane zagadnienia 30-31.03.2017 HK0317 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy 23.03.2017 SD0317 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Sensoryczne badania żywności. Podstawy - metody - zastosowania 22.03.2017 OSJ0317 dr inż. Halina Makała Więcej
Oznakowanie oraz skład suplementów diety w kontekście rozporządzenia unijnego nr 1169/2011 i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety 16.03.2017 OSS0317 mgr inż. Alicja Walkiewicz Więcej
Jak przygotować informację o wartości odżywczej produktu spożywczego do celów etykietowania? Wymagania prawne i porady praktyczne 10.03.2017 GDA0317 dr Beata Przygoda Więcej
Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce 02.03.2017 PST0317 dr hab. Katarzyna Góralczyk Więcej
Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów 08.02.2017 ZPR0217 dr inż. Halina Makała Więcej
Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów 08.02.2017 ZZ0217 mgr Bożena Pławska, mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku 02.02.2017 OZ02017 dr Regina Wierzejska Więcej
Procedura notyfikacji oraz oznakowanie suplementów diety w praktyce 01.02.2017 NPS0217 mgr inż. Alicja Walkiewicz Więcej
Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością - deklaracja zgodności i dokumentacja potwierdzająca w łańcuchu dostaw, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów i zaleceń Komisji Europejskiej 30.01.2017 OPD0117 dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka Więcej
Substancje dodatkowe, aromaty, w tym dymu wędzarniczego i enzymy w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego - zasady stosowania i kontroli wg przepisów Unii Europejskiej 27.01.2017 SDK0117 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne - aktualne zagadnienia dotyczące nowych uregulowań prawnych z zakresu mikrobiologii żywności 26.01.2017 MZS0117 dr Halina Ścieżyńska Więcej