Tel.: 22 457 03 01

Facebook

Archiwum

Archiwum szkoleń

Temat szkolenia Termin Kod Prowadzenie szkolenia
Priorytety w zakresie zdrowia publicznego w Unii Europejskiej i ich znaczenie dla ochrony zdrowia na przykładzie bezpieczeństwa żywności 14.12.2017 ZP1217 dr inż. Halina Makała Więcej
Zanieczyszczenia żywności pochodzenia przemysłowego - metale szkodliwe, azotany i inne 12.12.2017 CHZ1217 mgr inż. Monika Mania Więcej
Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy 01.12.2017 SD1217 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce 30.11.2017 PST1117 dr hab. Katarzyna Góralczyk Więcej
Gwarancje bankowe 07-08.12.2017 GB1217 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – interpretacja wymagań Rozporządzenia UE nr 10/2011 i postępowanie w praktyce 23.11.2017 ROP1117 dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka Więcej
Prawne zabezpieczenia wierzytelności 15-17.11.2017 PZW1117 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem 14.10.2017 PSD1117 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów ZPR1117 ZPR1117 dr Halina Makała Więcej
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku 09.11.2017 OZ1117 dr Regina Wierzejska Więcej
Weksel własny jako instrument kredytu, zapłaty i zabezpieczenia 26.10.2017 WL 1017 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Żywność pochodzenia zwierzęcego - zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów 18.10.2017 SDK1017 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości - wybrane zagadnienia 12-13.10.2017 HK1017 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Monitorowanie alergenów w zakładzie produkcyjnym i gastronomii 11.10.2017 AL1017 dr Halina Makała Więcej
Jak przygotować informację o wartości odżywczej produktu spożywczego do celów etykietowania? Wymagania prawne i porady praktyczne 03.10.2017 GDA1017 dr Beata Przygoda Więcej
Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem 28.09.2017 PSD0917 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Uprawnienia i obowiązki członków zarządu w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych oraz ich odpowiedzialność prawna za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień 21.09.2017 UOC0917 dr Witold Sawicz Więcej
Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama 15.09.2017 SPL0917 dr Regina Wierzejska Więcej
Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów 14.09.2017 ZZ0917 mgr Bożena Pławska, mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Weksel własny jako instrument kredytu, zapłaty i zabezpieczenia 07.06.2017 WL0617 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Logistyka środków żywnościowych - wybrane aspekty 31.05.2017 LOG0517 dr inż. Halina Makała Więcej
Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania 24-26.05.2017 PZW0517 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne - aktualne zagadnienia dotyczące nowych uregulowań prawnych z zakresu mikrobiologii żywności 11.05.2017 MZS0517 dr Halina Ścieżyńska Więcej
Autentyczność i zafałszowania środków spożywczych 10.05.2017 ZAF0517 dr inż. Halina Makała Więcej
Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – interpretacja wymagań Rozporządzenia UE nr 10/2011 i postępowanie w praktyce 09.05.2017 ROP0517 dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka Więcej
Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów 26.04.2017 ZPR0417 dr Halina Makała Więcej
Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama 25.04.2017 SPL0417 dr Regina Wierzejska Więcej
Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka 24.04.2017 AKZ0417 Barbara Andrzejuk Więcej
Czeki w obrocie zagranicznym 20-21.04.2017 CZK0417 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Monitorowanie alergenów w zakładzie produkcyjnym i gastronomii 11.04.2017 AL0417 dr inż. Halina Makała Więcej
Rozporządzenie „sklepikowe”. Rewolucja czy ewolucja ? 07.04.2017 SKL0417 mgr inż. Anna Taraszewska, dr Katarzyna Wolnicka, mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz Więcej
Gwarancje bankowe 06-07.04.2017 GB0417 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Hipoteka i księgi wieczyste - wybrane zagadnienia 30-31.03.2017 HK0317 mec. Izabela Heropolitańska Więcej
Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy 23.03.2017 SD0317 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Sensoryczne badania żywności. Podstawy - metody - zastosowania 22.03.2017 OSJ0317 dr inż. Halina Makała Więcej
Oznakowanie oraz skład suplementów diety w kontekście rozporządzenia unijnego nr 1169/2011 i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety 16.03.2017 OSS0317 mgr inż. Alicja Walkiewicz Więcej
Jak przygotować informację o wartości odżywczej produktu spożywczego do celów etykietowania? Wymagania prawne i porady praktyczne 10.03.2017 GDA0317 dr Beata Przygoda Więcej
Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce 02.03.2017 PST0317 dr hab. Katarzyna Góralczyk Więcej
Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów 08.02.2017 ZPR0217 dr inż. Halina Makała Więcej
Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów 08.02.2017 ZZ0217 mgr Bożena Pławska, mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku 02.02.2017 OZ02017 dr Regina Wierzejska Więcej
Procedura notyfikacji oraz oznakowanie suplementów diety w praktyce 01.02.2017 NPS0217 mgr inż. Alicja Walkiewicz Więcej
Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością - deklaracja zgodności i dokumentacja potwierdzająca w łańcuchu dostaw, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów i zaleceń Komisji Europejskiej 30.01.2017 OPD0117 dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka Więcej
Substancje dodatkowe, aromaty, w tym dymu wędzarniczego i enzymy w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego - zasady stosowania i kontroli wg przepisów Unii Europejskiej 27.01.2017 SDK0117 mgr Joanna Gajda-Wyrębek Więcej
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne - aktualne zagadnienia dotyczące nowych uregulowań prawnych z zakresu mikrobiologii żywności 26.01.2017 MZS0117 dr Halina Ścieżyńska Więcej