Tel.: 22 457 03 01

facebook Facebook

 • LeoPard

  Akademia Wiedzy Użytecznej

 • Oferujemy Państwu

  możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy

 • Szkolenia

  dopasowywane do Państwa potrzeb

shadow

O NAS

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Szkolenia prowadzimy od 2004 r.

Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej dla firm w całej Polsce, banków, samorządów i instytucji użyteczności publicznej.

Nasze szkolenia w większości, oprócz niezbędnej części teoretycznej, mają charakter praktyczny.

Współpracujemy z uznanymi wykładowcami i praktykami z całej Polski.

Oferujemy Państwu możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy w dwóch podstawowych zakresach:

Ustawodawstwo żywnościowe polskie i UE

W tym zakresie szkolenia organizujemy mając na uwadze częste zmiany zachodzące w polskim i unijnym prawodawstwie dotyczącym produkcji, obrotu, bezpieczeństwa i norm jakości produktów spożywczych.

Nasze szkolenia dotyczą m.in.:

 • znakowania żywności
 • zanieczyszczeń żywności
 • oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
 • bezpieczeństwa żywności
 • opakowań do żywności
 • suplementów diety

Ekonomiczno-finansowy i prawny

W tej dziedzinie szkolenia są organizowane w następujących tematach:

 • prawa bankowego (m.in. weksle, czeki, gwarancje bankowe)
 • hipoteki i ksiąg wieczystych
 • zabezpieczania wierzytelności
 • operacji zagranicznych
 • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • windykacji wierzytelności
 • marketingu i narzędzi statystycznych w marketingu

KADRA

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard współpracuje z jednymi z najlepszych wykładowców i praktyków z całej Polski.  Należą do nich wykładowcy z wyższych uczelni /m.in. SGH, SGGW/, placówek naukowo badawczych /m.in. NIZP-PZH, IŻŻ/, pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz praktycy, którzy są wysokiej klasy specjalistami i posiadają doświadczenie dydaktyczne i naukowe wsparte praktyką w realizacji licznych projektów.

Nasi trenerzy są autorami wielu publikacji i specjalistycznych książek, wielu z nich wielokrotnie brało i bierze czynny udział w tworzeniu prawa polskiego i unijnego poprzez uczestnictwo, w charakterze ekspertów, w komisjach sejmowych i unijnych.

Referencje

Klientami Akademii Wiedzy Użytecznej LeoPard są zarówno największe polskie i międzynarodowe firmy jak również firmy o małej i średniej wielkości.

Poniżej przedstawiamy listę niektórych firm, z którymi mieliśmy możliwość i przyjemność współpracować w naszej dotychczasowej działalności:

Pełną listę naszych klientów można zobaczyć tutaj

Kontakt

Biuro: Plac Europejski 3 00-844 Warszawa (budynek BELLONA)
Sale szkoleniowe: ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX) Warszawa

Tel: 22 457 03 01
e-mail: akademia@awuleopard.pl
NIP: 113-178-46-81