Powrót

KOD ZJ0509

 

Akademia Wiedzy Użytecznej

LeoPard

Placówka wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 838 K

 

Program szkolenia

 „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności” 

 kod ZJ0509

 

Prowadzenie szkolenia: dr Halina Turlejska

 

 

 

  1. Pojęcie jakości i potrzeba działań na rzecz jakości
  2. Koszty jakości
  3. Wymogi prawne w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności
  4. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej
  5. Praktyczne aspekty wdrażania zasad systemu HACCP
  6. Normy związane z jakością i bezpieczeństwem żywności (ISO 9001 i ISO 22000)
  7. Nadzór w zakresie bezpieczeństwa żywności sprawowany przez organy urzędowej kontroli żywności
  8. Prawidłowe dokumentowanie działań w zakresie zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa żywności

 

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/

Termin: 22.05.2009 r., godz. 10.00-15.15

Cena: 540,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

  

Szkolenie skierowane  jest  do przedstawicieli zakładów produkcji i przetwórstwa żywności, a szczególnie osób odpowiedzialnych za jakość i pełnomocników ds. jakości, którzy przygotowują się do wdrożenia systemów jakości. W ramach szkolenia omówione zostaną wymogi prawne w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności, kwestie związane z realizacją  standardów higienicznych oraz wdrażaniem zasad systemu HACCP, normy ISO 9001 i ISO 22000, zasady prowadzenia  dokumentacji w tym zakresie, a także zagadnienia związane z nadzorem w ramach urzędowej kontroli żywności.

 

Szkolenie zostanie poprowadzone przez dr Halinę Turlejską - pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, auditora PCBC i BSI, autorki wielu publikacji na tematy dotyczące systemów jakości w zakładach przemysły spożywczego. 

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

1.Dokonanie zgłoszenia:

 tel: (22) 457 03 01,  0-602 11 95 18,       fax: (22) 457 03 11,      e-mail: akademia@awuleopard.pl  , formularz na stronach internetowych

 2.Dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca na szkolenie.

Nordea Bank Polska S.A.,  nr rachunku PL62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Na przelewie prosimy umieścić kod szkolenia oraz nazwisko uczestnika.

3.Przesłanie faxem kopii dowodu wpłaty.